පාසල් පුවත් >> ලබන වසරේ සිට 1 වසරට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පදනම්ව භාවිත කිරීමේ සැලැස්මක් – අධ්‍යාපන ඇමති
ලබන වසරේ සිට 1 වසරට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පදනම්ව භාවිත කිරීමේ සැලැස්මක් – අධ්‍යාපන ඇමති

Added By : Vidubima Admin
Date : Nov 19, 2022 07:55 pm
Views :

ලබන වසරේ (2023) සිට පළමු වසරට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පදනම්ව භාවිත කිරීමට නියමිතව ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, මෙය නගරයට පමණක් සීමා නොවන බවයි.

මේ සඳහා ලබන වසරේ මාර්තු මස අවසන් වීමට පෙර ප්‍රාථමික ගුරුවරුන් 13,000 ක් පුහුණු කර මෙම වැඩසටහන ආරම්භ කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසීය.

අමාත්‍යවරයා ඒ බව පැවසුවේ, ජාතික අධ්‍යාපන ආයතනයේදී ඊයේ(18) පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමිනි.

-news1st-

 
Recently Added News