පාසල් පුවත් 2023 - උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම අද (07) සිට ඇරඹේ
2023 - උසස් පෙළ විභාගයට අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම අද (07) සිට ඇරඹේ

Added By : Vidubima Admin
Date : Jul 08, 2023 08:28 am
Views :

2023 - අධ්‍යන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගය සඳහා, මාර්ගගත ක්‍රමයට අයදුම්පත්‍ර කැඳවීම අද (07) සිට ආරම්භ කළ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයක දැකවෙන්නේ, ලබන 28 වැනිදා දක්වා මාර්ගගත ක්‍රමයට, අයදුම්පත්‍ර යොමු කිරිමට අපේක්ෂිකයින්ට අවස්ථාව පවතින බවයි.

රජයේ හා රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල්වල සිසුන් තමන් ඉගෙනුම ලබන පාසලේ විදුහල්පති මගින් හා, පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් තමා විසින්ම අයදුම්පත්‍ර යොමු කළ යුතු බව, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙයි.

අයදුම්පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරිමෙන් පසු එහි මුද්‍රිත පිටපතක් අපේක්ෂිකයින් සන්තකයේ සුරක්ෂිතව තබා ගත යුතුයි.

වැඩිදුර තොරතුරු දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වන්නේ නම්, 1911 හෝ

0112 78 42 08
011 2 78 45 37 හෝ

011 2 78 66 16 දුරකථන අංකවලට ඇමතුමක් ලබා දෙන්නැයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙයි.

-news1st-

Recently Added News