පාසල් පුවත් ශිෂ්‍යත්ව අභියාචනාවලින් සිසුන් 146ක් සමත්වෙයි
ශිෂ්‍යත්ව අභියාචනාවලින් සිසුන් 146ක් සමත්වෙයි

Added By : Vidubima Admin
Date : May 31, 2023 07:51 am
Views :

2022 වසරේ පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අභියාචන සලකා බැලීමේ දී එම විභාගය අසමත්ව සිටි සිසුන් 146දෙනෙකු කඩඉම් ලකුණු අභිබවා විභාගය සමත්ව තිබේ.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා පවසා සිටියේ, ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අභියාචන සලකාබැලීමේ දී සිසුන් 867දෙනෙකුගේ ලකුණු මට්ටම් වෙනස් වූ බවය.

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා සිංහල මාධ්‍ය සිසුන් 20,334 දෙනකු සහ දෙමළ මාධ්‍ය සිසුන් 4,823දෙනකු වශයෙන් සිසුන් 25,157දෙනකු ඉල්ලුම් කර තිබූ බවද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය.

ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර නැවත සමීක්ෂණයේදී පරීක්ෂකවරුන් දෙදෙනෙකු විසින් පරීක්ෂාවට ලක්කළ බව ද විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් අමිත් ජයසුන්දර මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

"අපේක්ෂයින් 25,157 අයදුම් කරලා තිබුණා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා. ඇත්තටම මම මෙතනදි කියන්නට අවශ්‍යයි මේක නැවත සමීක්ෂණයක් හැටියට නෙමෙයි අපි සලකන්නේ. මේක අපේක්ෂයන්ට මුදල් ‌ගෙවලා නැවත සමීක්ෂණයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමක් නැහැ. ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේදී අපි ඉඩදීලා තියෙන්නේ ඒ පාසලේ ඒ දරුවන්ගේ සාධනය අනුව මේ ප්‍රතිඵලය ඇදහිය නොහැකි මට්ටමක තියෙන ප්‍රතිඵලයක් නම්, විදුහල්පතිවරුන්ට අපි කියලා තියෙනවා ඒ පිළිබඳව අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒවා සනාථ කරන ලේඛනත් සමග. මේක නැවත සමීක්ෂණයක් හැටියට අපි කථාකරන්නේ නැහැ. මේක අභියාචන සලකා බැලීමක්.

කඩයිම් ලකුණ ඉක්වා ලකුණු ලබාගත්ත 146දෙනා‌ අතර ඉන්න අඩු ආදයම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ට ඒ ශිෂ්‍යාධාර ලබාගැනීම සඳහා ඒ වැඩපිළිවෙලට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයට ඒ අපේක්ෂයන් පිළිබඳ විස්තර යොමුකරන්නට. ඒ අනුව ඒ දරුවන්ට ඉදිරියේදී අනිත් දරුවන් සමග ඒ ශිෂ්‍යාධාර ලැබීමේ වැඩපිළිවෙලට සම්බන්ධවෙන්න පුළුවන්. ඒ සමගම අනෙක් දරුවන්ට ඒ ලකුණට නියමිත පාසලට අයදුම්කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ කඩයිම් මට්ටම ඉක්මවන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අදාළ පාසලේ කඩයිමට සම්බන්ධවෙලා තියෙන්න ඕනේ. එවැනි දරුවන්ට ඒ සඳහා අවස්ථාව ලැබෙනවා."

-derana-

Recently Added News