පාසල් පුවත් ජනපතිගෙන් පොරොන්දුවක්
ජනපතිගෙන් පොරොන්දුවක්

Added By : Vidubima Admin
Date : May 14, 2023 07:36 pm
Views :

නව තාක්ෂණය සමග ඉදිරියට යෑමට විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය සූදානම් කරන බැවින් ඊට සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය ගන්නා ලෙස ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉල්ලා සිටී.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2023 ආදි විද්‍යාර්ථයින්ගේ හමුව අමතමිනි.

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ 2023 ආදි විද්‍යාර්ථයින්ගේ සංගමයට වසර 40ක් පිරීම නිමිත්තෙන් එම හමුව සංවිධානය කර තිබුණි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් ජනාධිපතිවරයා,

"ඉහළ ප්‍රමිතීන්ට අනුව කොහොමද විශ්වවිද්‍යාල දියුණු කරන්නේ කියලා අපි බලමු. කොහොමද අපි එය කරන්නේ? මේ සඳහා ආදි ශිෂ්‍යයින්ට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඇයි අපිට බැරි වසර 10ක සැලැස්මක් නිර්මාණය කරන්න කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය දියුණු කරන්න. එවැනි සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරනවා නම් ඊට සහාය දීමට රජය සූදානම්. කෘත්‍රිම බුද්ධිය වැනි තාක්ෂණික දියුණුව සමග දැනුමේ විප්ලවයක් කරා මුළු ලෝකයම ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඒ සඳහා විභාග අවශ්‍යයි කියලා ඔබ දන්නවද? ප්‍රශ්න තිබෙනවා. ඒවා අප විසඳ‍ාගත යුතුයි."

-derana-

Recently Added News