පාසල් පුවත් උසස් පෙළ විභාගයේ තවත් විෂයන් 11ක ඇගයීම් කටයුතු ඇරඹෙයි
උසස් පෙළ විභාගයේ තවත් විෂයන් 11ක ඇගයීම් කටයුතු ඇරඹෙයි

Added By : Vidubima Admin
Date : May 20, 2023 08:21 pm
Views :

අ‍.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ තවත් විෂයන් 11කට අදාළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු මධ්‍යස්ථාන 32කදී ආරම්භ කර ඇති බවට වාර්තා වනවා.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසා සිටින්නේ මේ වන විට විෂයයන් 05 ක ඇගයීම් කටයුතු අවසන් කර ඇති බවයි.

එමෙන්ම සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි (General English) විෂයට අදාළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම මධ්‍යස්ථාන 100ට ආසන්න සංඛ්‍යාවකදී ලබන 26 වනදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවත් වැඩිදුරටත් වාර්තා වනවා.

-helakuru-

Recently Added News