පාසල් පුවත්
2021 වසරේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස්පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත විශ්වවිද්‍යාලවලට සිසුන් තෝරා ගැනීමේ කඩඉම් ලකුණු අද (01)...

(Read More) | Dec 03, 2022 08:25 am |
එළඹෙන දෙසැම්බර් 18 වනදා පැවැත්වීමට නියමිත 05 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා විභාග ප්‍රවේශපත්‍ර නිකුත් නොකරන බව විභාග...

(Read More) | Nov 27, 2022 09:22 am |
2021 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගයේ ප්‍රතිඵල අද (25) දින නිකුත් කර තිබේ....

(Read More) | Nov 25, 2022 06:30 pm |
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කිරීම හැකි ඉක්මනින් සිදුකරන බව අද (25) පාර්ලිමේන්තුවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා...

(Read More) | Nov 25, 2022 04:26 pm |
ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තුමේන්තුව විසින් 2022 (2023) වසරට නියමිත අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයේ නිල කාල සටහන නිකුත් කර ඇත...

(Read More) | Nov 22, 2022 09:13 pm |
පාසල් ළමුන් සඳහා ලබාදෙන දිවා ආහාරවල ගුණාත්මක තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කලාප හා කොට්ඨාස කාර්යල මගින් පරීක්ෂා කරමින් ඇතැයි අධ්‍යාපන...

(Read More) | Nov 21, 2022 09:25 pm |
පාසල් ළමුන් අතර ලාදුරු රෝගය ව්‍යාප්ත වීම ඉහළ ගොස් ඇති බව ජාතික ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරය පවසයි...

(Read More) | Nov 19, 2022 07:58 pm |
ලබන වසරේ (2023) සිට පළමු වසරට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් පදනම්ව භාවිත කිරීමට නියමිතව ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත...

(Read More) | Nov 19, 2022 07:55 pm |
2021 වසරට අදාල අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නොවැම්බර් මාසය අවසන් වීමට පෙර නිකුත් කිරීමට...

(Read More) | Nov 16, 2022 07:03 pm |
පළමු වසරේ සිට දරුවන් තුළ ඉංග්‍රීසි කථනය ශක්තිමත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා...

(Read More) | Nov 12, 2022 11:50 am |
සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණ (GIT) විභාගය සඳහා පාසල් හා පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් ට අයදුම් කැඳවීමේ...

(Read More) | Nov 09, 2022 08:34 pm |
ලබන වසරට අවශ්‍ය පෙළපොත්වලින් 55% ක් මුද්‍රණය පෞද්ගලික අංශයට භාර දීමට පියවර ගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන...

(Read More) | Oct 30, 2022 11:05 pm |
මෙවර (2022) ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ කාලසටහන සංශෝධනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා...

(Read More) | Oct 22, 2022 09:01 pm |
මහපොළ ශිෂ්‍යාධාර දීමනාව වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය...

(Read More) | Oct 19, 2022 10:04 pm |